ÚVOD - MOFINA

ÚVODSADRA STAVEBNÁ

Na všestranné použitie v interiéroch, napr. osadenie elektrokrabíc, káblov, vysprávku omietok a štukatérske práce, modelovanie a liatie do foriem.

Modelárska ALMOD LC
40kg biela

ALMOD LC

Štukatérska Stuckgips
25kg biela

Stuckgips
pro

Stavebná
5kg biela

BIELA

SADRA ŠPECIÁLNA

Na všestranné použitie v priemysle, výrobu foriem a umelecké účely.

ALMOD 60
50kg balenie

ALMOD 60

SUPRADURO
50kg balenie

SUPRADURO

Keradur S4P
25kg balenie

Keradur S4P

Pro Solid white
25kg balenie

Keradur S4P